ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ   >> พิธีเปิด โครงการสนันสนุนการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้องค์กรสุขภาวะ Happy Workplace ภาคเหนือ ประจําจังหวัดเชียงใหม่   
   โดย     14-08-2557
   >> พิธีเปิด โครงการสนันสนุนการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้องค์กรสุขภาวะ Happy Workplace ภาคเหนือ ประจําจังหวัดลำปาง   
   โดย     01-07-2557
   >> พิธีเปิด โครงการสนันสนุนการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้องค์กรสุขภาวะ Happy Workplace ภาคเหนือ ประจําจังหวัดอุทัยธานี   
   โดย     12-06-2557
   >> พิธีเปิด โครงการสนันสนุนการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้องค์กรสุขภาวะ Happy Workplace ภาคเหนือ ประจําจังหวัดนครสวรรค์   
   โดย     11-06-2557
   >> พิธีเปิด โครงการสนันสนุนการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้องค์กรสุขภาวะ Happy Workplace ภาคเหนือ ประจําจังหวัดพะเยา   
   โดย     15-05-2557
 

ข่าวกิจกรรมโครงการฯ